O nás

Slovní spojení „to nejde“ sice známe, ale nepoužíváme ho, nebo alespoň ne často. Vzdušné zámky Vám však stavět nebudeme a ani nechceme.

Poskytování služeb v BOZP & PO „bezpečařina“ nás zkrátka baví. Dnešní bezpečák musí být vyzbrojen vzděláním i odbornou způsobilostí, zocelen aktivním studiem stále „živé“ legislativy, kalen při zastupování zaměstnavatele, jednáním s úřady, řešením incidentů na pracovištích a vybroušen při aplikaci požadavků právních předpisů v reálném světě. Identifikace rizik, komunikace, argumentace, obhajoba a aplikace vysoce náročných požadavků legislativních předpisů je pak skutečným denním chlebem každého správného „bezpečáka“.

Jsme loajálním partnerem pro každého našeho zákazníka i jeho zaměstnance. Dobrého bezpečáka nedělají jen stohy dokumentace v kroužkové vazbě, ale právě umění komunikovat napříč firmou.

Ukážeme cestu k zajištění souladu s požadavky platné legislativy a skutečnou úrovní bezpečnosti na pracovišti. Jsme oporou pro zaměstnavatele, otevřeně přijímáme i fakt, že můžeme být poslem nepříjemných zpráv. Jsme tu pro Vás každý den, v období klidu i v krizové situaci. Na pracovištích jsme vidět, spolupracujeme se zaměstnavatelem i odpovědnými vedoucími zaměstnanci.

Rádi školíme, baví nás to a chceme, aby nás znali i Vaši zaměstnanci. Prezenční školení je nejefektivnějším nástrojem pro komunikaci v BOZP a PO, předávání nových informací, opakování základních zásad i získání zpětné vazby.

Čejchan
Bc. David Čejchan

Teoreticky by to šlo, ale prakticky?

  • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně (2014)
  • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (2015)
  • Revizní technik hasicích přístrojů a systémů pro zásobování požární vodou (2016)

Vzdělání:

Univerzita Hradec Králové, katedra chemie,
obor: Bezpečnost práce (2013)

Z pracovního života:

Nebyl jsem vždy čistokrevným bezpečákem. V zaměstnání jsem mimo funkce odborně způsobilé osoby v BOZP & PO a podnikového ekologa, působil také jako vedoucí zaměstnanec a technicko-investiční manažer. Proto vím, že skloubit požadavky právních předpisů a užitné praxe není jednoduchá věc. Baví mě komunikovat napříč firmou, hledat řešení, naslouchat a být oporou vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Z osobního života: 

Pocházím z Broumova, do kterého se často a rád vracím, ať už kvůli práci, kamarádům, rodině nebo přírodě. Broumov mě zkrátka jen tak nepustil. Za dob studií i prvních zaměstnání jsem bydlel v Hradci Králové, který jsem si rovněž zamiloval.
Dnes žiji se svou rodinou a jackrussel teriérem Maylou v malé osadě Houkov, která se rozkládá v polích mezi Rychnovem nad Kněžnou a Žamberkem. Mimo to, že jsem šťastným tátou, mezi mé koníčky patří horská (někdy i vysokohorská) turistika, raketové sporty, cestování, rybařina, homebrewing a chovatelství, rád si zajdu do divadla i na dobrý koncert.

Čejchan

Kubelka
Mgr. Václav Kubelka

Abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu.

  • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně (2015)
  • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (2016)
  • Certifikovaný instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků ČSMML (2018)

Vzdělání:

Univerzita Hradec Králové, katedra chemie,
obor: Bezpečnost práce (2013)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
obor: Civilní nouzová připravenost (2015)

Z pracovního života:

Bezpečnost práce pro mne byla již od studia velmi zajímavým a lákavým oborem, vždy jsem chtěl být „dobrý bezpečák“, který bude mít přehled a bude umět od každého trochu. Tehdy jsem ještě netušil o čem vlastně reálná „bezpečařina“ je. Ale to předbíhám… Již při vysoké škole jsem pracoval ve výrobní společnosti jako technolog a programátor CNC strojů, věnoval jsem se strojařině, oboru který jsem vystudoval na střední. Zanedlouho po absolvování univerzity se objevila atraktivní pracovní pozice, bezpečnostního technika se záběrem po celé ČR. Zde jsem načerpal zkušenosti v BOZP & PO napříč různými obory a firemními strukturami. Jako externí technik BOZP & PO jsem působil v rozličných organizacích, od jednoduchých administrativních provozů a dílen s několika zaměstnanci, až po nadnárodní koncerny a tisícihlavé provozy. Zákazníka chci poznat a aplikovat řešení, které je funkční. Specifické požadavky legislativy, kontrolních orgánů i managmentu společnosti mají společný cíl, i když cesty se mohou klikatit, cílem je reálná bezpečnost na pracovišti. Tyto požadavky chci skloubit s chodem společnosti a její celkovou kulturou.

Z osobního života:

Pocházím z malého městyse Bojanov, který se rozkládá v krásném prostředí Železných hor. Tamní kopcovitá, ale přesto úrodná oblast mě naučila, co je radost a co dřina, ať už na poli, v lese nebo při sportu v okolí. V každém případě se „domů“ rád a často vracím. Při svých studiích v Hradci Králové jsem si město oblíbil a již zde bydlím pěknou řádku let. Jsem hrdým otcem a s manželkou nás zajisté čekají už „jen samá pozitiva“. Moje záliby a koníčky se zpravidla týkají sportovních aktivit, rád jezdím na kole, baví mě míčové a raketové hry, příležitostně běhám extrémní překážkové závody, turistika a různé aktivity v přírodě k tomu tak nějak patří. Pokud je čas, přečtu si dobrou knihu nebo zajdu do divadla. Musím dodat, že koníčkem se mi stala i má práce „bezpečařina“.

Kubelka